اطلاعات وارد شده اشتباه است

سایت ایلرنیکا هیچ محدودیتی در درخواست مقاله، بخش کتاب و ... ندارد. تاکنون امکان دانلود خودکار از بیش از 50 پایگاه اصلی فراهم شده است. درخواست هایی که امکان دانلود خودکار آن فراهم نباشد به صورت دستی توسط مدیران سایت برای کاربران ارسال می گردد. مدت زمان بررسی درخواست توسط مدیران سایت بسته به پایگاه از 2 تا حداکثر 48 ساعت زمان نیاز دارد.

در صورتی که درخواست، خاص بوده و یا نسخه الکترونیکی نداشته باشد. شما می توانید درخواست خود را در بخش سفارش قیمت گذاری ثبت کنید تا درخواست شما توسط همکاران ما مورد بررسی قرار گیرد و در صورت قابل تهیه بودن، قیمت گذاری گردد. 

پایگاههای علمی اصلی همچون ساینس دایرکت،IEEE، وایلی، اشپرینگر، امرالد، جی استور، IOP ،ACSE، ACS و ... تحت پوشش دانلود خودکار مقاله می باشد.

 

 

star star star star star_border